SAR Grupa Ratownictwa Wysokościowego

 

NABÓR DO GRUPY PROWADZONY JEST NIE RZADZIEJ NIŻ CO DWA LATA!

Kandydat do wstąpienia w szeregi SAR powinien odznaczać się chęcią niesienia pomocy innym, nieskazitelną postawą moralną oraz gotowością do poświęceń. Członkowie SAR muszą indywidualnie zaopatrywać się w sprzęt osobisty oraz poświęcać czas na szkolenia i działalność grupy.

Na zgłoszenia czekamy do końca marca. Zarząd GRS SAR zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń w przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Do pobrania:

1) uchwała Zarządu ws. rekrutacji

2) formularz zgłoszeniowy

3) wzór zaświadczenia lekarskiego

 

 

Wszystkie wpłaty służą wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Kadra oraz inne osoby biorące udział w szkoleniach nie pobierają żadnych wynagrodzeń.